Windows Upgrade FAQ

לעמוד הראשי

הרשמה

 

 

 

אודות המיזם

תקנון

מנהלה

צור קשר

 

תנאי רשיון עבור תוכנת MICROSOFT

אילו תנאי רשיון חלים עליך

תנאי רשיון מסחרי

הזכויות שלך עבור כל רשיון שרכשת

דרישות וזכויות שימוש נוספות

חובת הפעלה.

אימות

שירותים מבוססי אינטרנט

היקף הרשיון

עותק גיבוי.

תיעוד

מכירה חוזרת

מהדורה אקדמית

מהדורת זכויות לשימוש ביתי

שדרוג או המרה

הוכחת רשיון

הקצאה מחדש להתקן אחר

העברה לצד שלישי

הגבלות ייצוא

שירותי תמיכה

תוקף משפטי

הגבלות על נזקים והחרגת נזקים

אחריות מוגבלת

תנאי רשיון OEM

 

תוכנת יישום שולחן עבודה עבור מערכת 2007 MICROSOFT OFFICE

להלן שלוש ערכות נפרדות של תנאי רשיון.  ערכה אחת בלבד חלה עליך.  כדי לקבוע אילו תנאי רשיון חלים עליך, בדוק את כינוי הרשיון המודפס באחד מהמקומות הבאים: על מפתח המוצר, לצד שם המוצר בתעודת המקוריות או בדף ההורדה, אם מפתח המוצר הושג באופן מקוון.  אם כינוי הרשיון הוא “FPP”, חלים עליך תנאי הרשיון המסחרי המפורטים להלן.  אם כינוי הרשיון הוא “OEM”, חלים עליך תנאי רשיון OEM המפורטים להלן.  אם כינוי הרשיון הוא “MLK”, חלים עליך תנאי ערכת הרשיונות ללא מדיה המפורטים להלן.

אם אתה זקוק לעזרה לצורך זיהוי סוג הרשיון שלך, אנא בקר באתר: http://www.microsoft.com/office/eula כדי לקבוע איזה רשיון ברשותך.

1. תנאי רשיון מסחרי

תנאי רשיון אלה מהווים הסכם בין  MICROSOFT CORPORATION (או אחת מהנציגויות שלה, בהתאם למקום מגוריך) לבינך.  יש לקרוא אותם.  הם חלים על התוכנה שמצורפת לתנאי רשיון אלה, הכוללת את אמצעי האחסון (המדיה) שבו קיבלת אותה, אם קיים.  התנאים חלים גם על כל אחד מהפריטים הבאים של Microsoft:

            ·           עדכונים,

            ·           תוספות,

            ·           שירותים מבוססי אינטרנט, וכן

            ·           שירותי תמיכה,

עבור תוכנה זו, אלא אם נלווים תנאים אחרים לפריטים אלה.  במקרה זה, התנאים הללו יחולו.

בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה.  אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה.  במקום זאת, החזר אותה לספק לקבלת החזר כספי או זיכוי.  אם אינך יכול לקבל  החזר כספי מהספק שממנו רכשת את התוכנה, פנה ל- MICROSOFT או לנציגות של  MICROSOFT במדינתך לקבלת מידע אודות מדיניות ההחזרים הכספיים של  MICROSOFT.  בקר בכתובת www.microsoft.com/worldwide.  בישראל, חייג (972) (9) 7625-100, או בקר בכתובת www.microsoft.com/ISRAEL/.

כפי שמתואר להלן, שימוש בתוכנה מהווה גם הסכמה להעברת פרטי מחשב מסוימים במהלך ההפעלה, האימות ועבור שירותים מבוססי אינטרנט.

אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות שלך עבור כל רשיון שרכשת מתוארות להלן.

1.      סקירה כללית.  תנאי רשיון אלה מתירים התקנה ושימוש בעותק אחד של התוכנה בהתקן אחד, בצד זכויות אחרות, כולן כפי שמתואר להלן.

2.      התקנה וזכויות שימוש.  לפני שתוכל להשתמש בתוכנה ברשיון, עליך להקצות את הרשיון להתקן אחד.  התקן זה הוא "ההתקן המורשה".  מחיצת חומרה או להב נחשבים להתקן נפרד.

א.    התקן מורשה.  אתה רשאי להתקין עותק אחד של התוכנה בהתקן המורשה.

ב.    התקן נייד.  אתה רשאי להתקין עותק נוסף בהתקן נייד, לשימוש על-ידי המשתמש הראשי היחיד של ההתקן המורשה.

ג.     הפרדת רכיבים.  רכיבי התוכנה מורשים כיחידה אחת.  אינך רשאי להפריד בין הרכיבים ולהתקינם בהתקנים שונים.

3.      דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות.

א.    גישה מרחוק.  המשתמש הראשי היחיד בהתקן המורשה רשאי לגשת לתוכנה ולהשתמש בה מרחוק באמצעות כל התקן אחר.  אתה רשאי להתיר למשתמשים אחרים לגשת לתוכנה כדי לספק לך שירותי תמיכה.  לא דרוש לך רשיון נוסף לצורך פעולה זו.  אף אדם אחר אינו רשאי להשתמש בתוכנה במסגרת אותו רשיון ובאותו זמן לכל תכלית אחרת.

ב.    פריטי מדיה ותבניות.  אתה רשאי להעתיק תמונות, פריטי אוסף תמונות, הנפשות, צלילים, קטעי מוסיקה, צורות, סרטוני וידאו ותבניות המסופקים עם התוכנה ומזוהים למטרה זו, וכן להשתמש בפריטים אלה במסמכים ובפרויקטים שתיצור.  אתה רשאי להפיץ מסמכים ופרויקטים אלה למטרות שאינן מסחריות.  אם ברצונך להשתמש בפריטי מדיה או בתבניות אלה למטרה כלשהי אחרת, עבור אל www.microsoft.com/permission כדי לבדוק אם שימוש מעין זה מותר.

ג.     רכיבי גופנים.  בשעה שהתוכנה פועלת, אתה רשאי להשתמש בגופני התוכנה כדי להציג ולהדפיס תוכן. אתה רשאי לבצע את הפעולות הבאות בלבד:

-     להטביע גופנים בתוכן כפי שמתירות הגבלות ההטבעה של הגופנים, וכן

-     להור יד גופנים באופן זמני למדפסת או להתקן פלט אחרת, כדי לסייע בהדפסת תוכן.

ד.    איגוד (Multiplexing).  רכיבי חומרה או תוכנה שבהם אתה משתמש כדי

-     לצבור חיבורים או כדי

-     להפחית את מספר ההתקנים או המשתמשים המבצעים גישה ישירה לתוכנה או משתמשים בה

       (מצב זה נקרא לעתים "איגוד" (multiplexing) או "צבירה" (pooling)), אינם מפחיתים את מספר רישיונות גישת הלקוח הדרושים לך.

ה.    ניסיון והמרה.  ייתכן שחלק מהתוכנה או כולה יינתנו ברשיון לצורך ניסיון.  ההרשאות לשימוש בתוכנה לניסיון מוגבלות לתקופת הניסיון.  התוכנה לניסיון ומשך תקופת הניסיון מוצגים במהלך ההפעלה.  ייתכן שתהיה לך אפשרות להמיר את זכויות הניסיון לזכויות מנוי או לזכויות קבועות.  אפשרויות להמרה יוצגו בפניך במועד התפוגה של תקופת הניסיון.  לאחר מועד התפוגה של תקופת ניסיון ללא ביצוע המרה, מרבית התכונות של התוכנה לניסיון יחדלו לפעול.  בשלב זה, תוכל להמשיך לפתוח, להציג ולהדפיס מסמכים שיצרת באמצעות התוכנה לניסיון.

ו.     תוכנת מנוי.  אם קיבלת רשיון לתוכנה על בסיס מנוי, ההרשאות לשימוש בתוכנה מוגבלות לתקופת המנוי.  ייתכן שתהיה לך אפשרות להאריך את המנוי או לבצע המרה לרשיון קבוע.  אם תאריך את המנוי, תוכל להמשיך להשתמש בתוכנה עד לסיום תקופת המנוי החדשה.  לקבלת פרטי המנוי, עיין במסכי הפעלת התוכנה או בחומרים מצורפים אחרים.  לאחר מועד התפוגה של המנוי, מרבית התכונות של התוכנה יחדלו לפעול.  בשלב זה, תוכל להמשיך לפתוח, להציג ולהדפיס מסמכים שיצרת באמצעות התוכנה.

ז.     קדם-הפעלה.  אם רכשת מהדורה שאינה Microsoft Office Ultimate 2007, ייתכן שיינתן לך רשיון להשתמש בחלק מהפונקציונליות עד להפעלת התוכנה בלבד או עד לסיום פרק הזמן שהומלץ לביצוע הפעלה, המוקדם מבין השניים.

ח.    מהדורת זכויות לשימוש ביתי.  אם ניתן לך רשיון במהדורות 'זכויות לשימוש ביתי', עליך לעשות את עיקר השימוש בהתקן המורשה בתוך ביתך.

ט.    כלי פיתוח.  ייתכן שהתוכנה כוללת את Microsoft Visual Studio Tools for Applications או כלי פיתוח אחרים.  אתה רשאי להשתמש בכלי פיתוח הכלולים בתוכנה אך ורק לצורך תכנון, פיתוח בדיקה והדגמה של תוכנות מתוצרתך ולצורך שימוש בתוכנות אלה.

4.      חובת הפעלה.  הפעלה משייכת את השימוש בתוכנה להתקן ספציפי.  במהלך ההפעלה, התוכנה תשלח ל- Microsoft מידע אודות התוכנה ואודות ההתקן.  מידע זה כולל את הגרסה, גרסת הרשיון, השפה ומזהה המוצר של התוכנה, כתובת פרוטוקול האינטרנט של ההתקן ומידע שנגזר מתצורת החומרה.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/piracy/activation.mspx.  בכך שאתה משתמש בתוכנה זו, אתה מסכים להעברת מידע זה.  לאחר תפוגת פרק הזמן שהומלץ לביצוע הפעלה, ההרשאות לשימוש בתוכנה יהיו מוגבלות עד להפעלת התוכנה.  הדבר נועד כדי למנוע שימוש לא מורשה.  תוכל לבצע הפעלה של התוכנה באמצעות האינטרנט או בטלפון; ייתכן שיחולו חיובים על השימוש בשירותי האינטרנט או הטלפון.  ייתכן ששינויים מסוימים שתבצע ברכיבי המחשב או בתוכנה יחייבו אותך לבצע הפעלה חוזרת של התוכנה.  התוכנה תציג לך תזכורת לביצוע ההפעלה, עד שתבצע אותה.

5.      אימות.

א.    מעת לעת, התוכנה תעדכן את תכונת האימות של התוכנה או תציג דרישה להורדת תכונה זו.  אימות מוודא שהתוכנה הופעלה ומורשית כחוק.  אימות מאפשר לך גם להשתמש בתכונות מסוימות של התוכנה או לקבל הטבות נוספות. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.

ב.    במהלך בדיקת אימות, התוכנה תשלח ל- Microsoft מידע אודות התוכנה.  מידע זה כולל את גרסת התוכנה ואת מפתח המוצר.   Microsoftאינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר.  בכך שאתה משתמש בתוכנה זו, אתה מסכים להעברת מידע זה.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.

ג.     אם התוכנה אינה מורשית כחוק, הדבר עלול להשפיע על הפונקציונליות של התוכנה.  לדוגמה, תצטרך להפעיל מחדש את התוכנה, או תקבל תזכורות לרכוש עותק מורשה כחוק של התוכנה, או שלא תקבל עדכונים, שדרוגים או שירותים מסוימים מ- Microsoft.

ד.    ניתן לקבל עדכונים או שדרוגים עבור התוכנה אך ורק מ- Microsoft או ממקורות מוסמכים.  לקבלת מידע נוסף אודות קבלת עדכונים ממקורות מוסמכים, בקר בכתובת www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.

6.      שירותים מבוססי אינטרנט.  Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה.  למעט כפי שצוין אחרת בחומרים המצורפים לשירות, Microsoft רשאית לשנות או לבטל שירותים אלה בכל עת.

א.    הסכמה לשירותים מבוססי אינטרנט.  תכונות התוכנה המתוארות להלן מתחברות אל Microsoft או אל מערכות מחשבים של ספק שירות באמצעות האינטרנט.  בחלק מהמקרים לא תוצג לך הודעה מיוחדת בעת ההתחברות.  אלא אם כן צוין אחרת, תוכל לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן.  לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, בקר בכתובת www.office.microsoft.com/en-us/FX010986541033.aspx.  בכך שאתה משתמש בתכונות אלה, אתה מסכים להעברת מידע זה.   Microsoftאינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר.

       פרטי מחשב.  התכונות הבאות משתמשות בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של ההתקן שבו התקנת את התוכנה.  Microsoft משתמשת במידע זה כדי לתת לך אפשרות גישה לשירותים מבוססי אינטרנט.

·      תכונות Web Content.  באמצעות תכונות הכלולות בתוכנה ניתן לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולהציגו לך.  דוגמאות לתכונות אלה הן אוסף התמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון ו- Appshelp.  תוכל לבחור שלא להשתמש בתכונות תוכן אינטרנט אלה.

·      אישורים דיגיטליים.  התוכנה משתמשת באישורים דיגיטליים.  אישורים דיגיטליים אלה משמשים לאישור הזהות של משתמש אינטרנט על-ידי שליחת מידע מוצפן באמצעות תקן x.509.  ניתן גם להשתמש באישורים אלה כדי לחתום באופן דיגיטלי על קבצים ועל פקודות מאקרו, לצורך אימות השלמות והמקור של תכני הקובץ.  התוכנה מאחזרת אישורים ומעדכנת את רשימות ביטול האישורים, תוך שימוש באינטרנט כאשר זמין.

·      ניהול זכויות מידע.  התוכנה מכילה תכונה המאפשרת לך ליצור תוכן שאינו ניתן להדפסה, להעתקה או לשליחה לאחרים ללא הרשאתך.  ייתכן שתצטרך להתחבר ל- Microsoft כדי להשתמש בתכונה זו בפעם הראשונה.  פעם בשנה, ייתכן שתצטרך להתחבר מחדש ל- Microsoft כדי לעדכן את התכונה.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/en-us/assistance/HA010397891033.aspx.  תוכל לבחור שלא להשתמש בתכונה זו.

·      תוכנות ושירותים של Groove.  אם התוכנה כוללת את Microsoft Office Groove להלן  (“Groove”), Groove יאפשר לך לקיים תקשורת עם אחרים באופן ישיר באינטרנט.  אם אינך מחובר לאינטרנט, מסרי התקשורת שלך יוצפנו ויישלחו באמצעות השרתים של Microsoft לצורך מסירה במועד מאוחר יותר.  לא תוכל לבטל שירות זה.

       בעת השימוש ב- Groove, מידע מסוים אודות חשבון Groove ואודות המחשב נחשף בפני אנשי הקשר שלך.  לדוגמה, אם תבצע את הפעולות הבאות:

·      הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר,

·      ייבוא חשבון המשתמש שלך להתקן חדש,

·      עדכון המידע ב- "identity contact" או

       שליחת הזמנה של סביבת עבודה של Groove באמצעות URL המפנה לקובץ ההזמנה,

       ייתכן שמידע אודותיך או אודות ההתקנים שלך יישלח לאנשים הקשר.  אם תגדיר את Groove להשתמש בשרתים של Microsoft, שרתים אלה יאספו מידע אודות המחשב ואודות חשבונות של משתמשים.

       לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft Office Groove 2007 בכתובת www.office.microsoft.com/en-us/products/FX101153391033.aspx.

ב.    שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט.  אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה באופן שעשוי לפגוע בהם או לשבש את השימוש בשירותים אלה על-ידי אנשים אחרים.  אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה כדי לנסות להשיג גישה לא מורשית ליעדים כלשהם, כגון שירות, נתונים, חשבון או רשת, בכל אמצעי שהוא.

7.      היקף הרשיון.  ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.  הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה בלבד.  Microsoft והיצרן, אם ישים, שומרים לעצמם את כל הזכויות האחרות.  פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה.  בכך, עליך לפעול בהתאם למגבלות טכניות שבתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/licensing/userights.  אינך רשאי:

         ·   לעקוף את המגבלות הטכניות של התוכנה;

         ·   לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה המותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור.

         ·   ליצור מספר גדול יותר של עותקים מהמספר שצוין בהסכם זה, או המותר על-ידי החוק החל, על אף ההגבלה כאמור;

-     לפרסם את התוכנה לאחרים לצורך העתקה;

-     להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק;

-     להשכיר את התוכנה, להחכירה או להשאילה; או

-     להשתמש בתוכנה להענקת שירותים מסחריים לאירוח תוכנות.

8.      עותק גיבוי.  אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של המדיה.  אתה רשאי להשתמש בעותק גיבוי זה להתקנה מחדש של התוכנה בלבד.

9.      תיעוד.  כל אדם בעל יכולת גישה חוקית למחשב או לרשת הפנימית שלך רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות פנימיות לצורך עיון.

10.    תוכנה שאינה מיועדת למכירה חוזרת.  אינך רשאי למכור תוכנה המסומנת כ"לא להפצה" ("Not for Resale") או "NFR".

11.    מהדורה אקדמית של התוכנה.  עליך להיות "משתמש מורשה לצרכי חינוך" כדי להשתמש בתוכנה המסומנת כ"מהדורה אקדמית" ("Academic Edition") או "מא" ("AE").  אם אינך יודע אם אתה "משתמש מורשה לצרכי חינוך", בקר בכתובת www.microsoft.com/education או פנה לנציגות Microsoft הפועלת במדינה שלך.

12.    מהדורת זכויות לשימוש ביתי.  עליך להיות "משתמש של זכויות לשימוש ביתי" כדי להשתמש בתוכנה המסומנת כ"מהדורת זכויות לשימוש ביתי".  כדי להיות 'משתמש של זכויות לשימוש ביתי', עליך לקיים את שני התנאים הבאים:

-     עליך להיות עובד בארגון בעל הסכם רשיון רב משתמשים של Microsot עם חברות בתוכנית Software Assurance, וכן

-     עליך להיות משתמש בעותק מורשה של התוכנה, או של מוצר הכולל את התוכנה, עם חברות פעילה בתוכנית Software Assurance.

13.    שדרוג או המרה.  כדי לשדרג או להמיר תוכנה, עליך להיות תחילה בעל רשיון עבור התוכנה הזכאי לשדרוג או להמרה.  לאחר שדרוג או המרה, הסכם זה מחליף את מקומו של ההסכם לתוכנה ממנה בצעת שדרוג או המרה.  לאחר שדרוג או המרה, אינך רשאי עוד להשתמש בגירסה הקודמת של התוכנה ממנה בצעת שדרוג או המרה.

14.    הוכחת רשיון.

         א. הוכחת רשיון מקורית.  אם רכשת את התוכנה על-גבי דיסק או מדיה אחרת, תווית הוכחת רשיון מקורית של Microsoft יחד עם עותק מקורי של התוכנה מזהים תוכנה מורשית תחת תנאי הסכם זה.  כדי שתווית זו תהיה תקפה, עליה להופיע על האריזה של Microsoft.  אם קיבלת את התווית באופן נפרד, היא אינה תקפה.  עליך לשמור את האריזה עם התווית כדי להוכיח שאתה מורשה להשתמש בתוכנה.  אם רכשת את התוכנה ללא דיסק או מדיה אחרת, הוכחת הרכישה ביחד עם כל תיעוד נלווה מספק התוכנה המזהה שאתה הבעלים של התוכנה, מהווים את הוכחת הרשיון שלך.  ייתכן שהוכחת הרכישה שלך תהיה כפופה לאימות על-ידי הרשומות של הספק.

         ב. רשיון שדרוג או המרה.  אם בצעת שדרוג או המרה של התוכנה, הוכחת הרשיון שלך מזוהה על-ידי

·        הוכחת הרשיון המקורית של Microsoft עבור התוכנה ממנה בצעת שדרוג או המרה, וכן

·        הוכחת רכישה וכל תיעוד נלווה מספק המזהה את התוכנה אליה בצעת שדרוג או המרה. ייתכן שהוכחת הרכישה שלך תהיה כפופה לאימות על-ידי הרשומות של הספק.

         ג. כדי לזהות תוכנה מקורית של Microsoft, בקר בכתובת www.howtotell.com.         

15.    הקצאה מחדש להתקן אחר.  אתה רשאי להקצות את הרשיון מחדש להתקן אחר מספר לא מוגבל של פעמים, אך לא יותר מפעם אחת בכל 90 יום.  במקרה של הקצאה מחדש, ההתקן החדש הופך להיות "ההתקן המורשה".  אם ההתקן המורשה יצא מכלל שימוש עקב כשל בחומרה, אתה רשאי להקצות את הרשיון מחדש במועד מוקדם יותר.

16.    העברה לצד שלישי.  המשתמש הראשון של התוכנה רשאי לבצע העברה חד-פעמית של התוכנה, ושל הסכם זה, ישירות לצד שלישי.  המשתמש הראשון צריך להסיר את התקנת התוכנה לפני העברתה בנפרד מההתקן.  המשתמש הראשון אינו רשאי לשמור כל עותק של התוכנה.  לפני ביצוע העברה מותרת כלשהי, הצד האחר צריך להסכים לכך שהסכם זה חל על העברת התוכנה ועל השימוש בה.  ההעברה צריכה לכלול את הוכחת הרשיון.   אם התוכנה מהווה שדרוג, יש לכלול בהעברה גם את כל הגירסאות הקודמות של התוכנה.

17.    הגבלות ייצוא.  התוכנה כפופה לחוקי הייצוא ותקנות הייצוא של ארצות הברית.  עליך לקיים את כל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה.  חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימושי קצה.  לקבלת מידע נוסף, ראה www.microsoft.com/exporting.

18.    שירותי תמיכה.  Microsoft מספקת שירותי תמיכה עבור התוכנה, כפי שמתואר בכתובת www.support.microsoft.com/common/international.aspx.

19.    הסכם ממצה.  הסכם זה (כולל כתב האחריות להלן), כל נספח או שינוי הכלולים עם התוכנה והתנאים החלים על תוספות, עדכונים, שירותים מבוססי אינטרנט ושירותי תמיכה שבהם אתה משתמש, הוא מלוא ההסכם בהקשר עם התוכנה ועם שירותי התמיכה.

20.    החוק החל.

         א. ארצות הברית.  אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא דיני ברירת הדין שלה.  כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ונזיקין, יהיו כפופות לחוקי המדינה בה אתה מתגורר.

         ב. מחוץ לארצות הברית.  אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה יחולו.

21.    תוקף משפטי.  הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות.  ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר.  ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה.  הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת.

22.    הגבלות על נזקים והחרגת נזקים.  תוכל לקבל פיצוי מ- Microsoft ומספקיה בגין נזקים ישירים בלבד, עד לסכום ששילמת עבור התוכנה. לא תוכל לקבל פיצוי בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

         הגבלה זו חלה על

·        כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי, או תוכניות של צד שלישי, וכן

·        טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.

         ההגבלה חלה אפילו אם

·        תיקון, החלפה או פיצוי כספי תמורת התוכנה אינם מעניקים פיצוי מלא עבור אובדן מכל סוג שהוא, או

·        Microsoft ידעה, או היתה אמורה לדעת, על אפשרות התרחשות נזקים כאלה.

         חלק מהמדינות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלות או ההחרגות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.  ייתכן גם שהן אינן חלות עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

אחריות מוגבלת

(א)    אחריות מוגבלת.  אם תפעל בהתאם להוראות, התוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים הנלווים של Microsoft הכלולים בתוכנה, או מצורפים אליה. 

(ב)    תקופת אחריות; מקבל האחריות; משך אחריות מכללא.  האחריות המוגבלת חלה על התוכנה למשך שנה אחת לאחר רכישתה על-ידי המשתמש הראשון.  אם תקבל תוספות, עדכונים או תוכנה חלופית במהלך השנה, האחריות עליהם תחול למשך התקופה שנותרה, או ל-30 יום, הארוך מבין השניים.  אם המשתמש הראשון מעביר את התוכנה, יתרת תקופת האחריות תחול על מקבל התוכנה.

         עד למידה המותרת על-פי החוק, כל אחריות, תנאי או חיוב מכללא, תהיה בתוקף רק בתקופת האחריות המוגבלת.  חלק מהמדינות אינן מאפשרות להגביל את משך תקופת האחריות מכללא, כך שייתכן שהגבלות אלה אינן חלות עליך.  ייתכן גם שהן אינן חלות עליך מאחר שחלק מהמדינות אינן מאפשרות הגבלות על משך תקןפתם של האחריות, התנאים או החיובים מכללא.

(ג)     הסרת אחריות.  כתב אחריות זה אינו חל על בעיות שנגרמו מפעולות שביצעת (או פעולות שנכשלת בביצוען), מפעולות של אנשים אחרים או מאירועים שאינם בשליטתה הסבירה של Microsoft.

(ד)    תרופה להפרת אחריות או חיוב.  Microsoft תתקן או תחליף את התוכנה ללא תשלום.  אם ל- Microsoft אין אפשרות לתקן או להחליף את התוכנה, Microsoft תספק החזר כספי לפי הסכום שמופיע בקבלה על רכישת התוכנה.  MICROSOFT גם תתקן או תחליף תוספות, עדכונים ותוכנה חלופית ללא תשלום.  אם ל- Microsoft אין אפשרות לתקן או להחליף פריטים אלה, היא תספק החזר כספי לפי הסכום ששילמת עבורם, אם בכלל.  לקבלת החזר כספי, עליך להסיר את התקנת התוכנה ולהחזיר כל מדיה או חומרים משויכים אחרים ל- Microsoft עם הוכחת רכישה.  אלה הן התרופות הבלעדיות המוקנות לך בעבור הפרת האחריות המוגבלת.

(ה)    זכויות הצרכן אינן מושפעות.  ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה.

(ו)     נוהלי אחריות.  לקבלת שירות אחריות, עליך להציג הוכחת רכישה.

         1. ארצות הברית וקנדה.  לקבלת שירותי אחריות או מידע אודות דרכים לקבלת החזר כספי עבור תוכנה שנרכשה בארצות הברית ובקנדה, פנה ל- Microsoft:

·        (800) MICROSOFT;

·        Microsoft Customer Service and Sales, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; או

·        בקר בכתובת www.microsoft.com/info/nareturns.htm.

         2. אירופה, המזרח התיכון ואפריקה.  אם רכשת את התוכנה באירופה, במזרח התיכון או באפריקה, אחריות מוגבלת זו תסופק לך על-ידי Microsoft Ireland Operations Limited.  להגשת תביעה במסגרת אחריות זו, עליך לפנות לאחד הגורמים הבאים:

·        Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland; או

·           נציגות Microsoft הפועלת במדינתך. (בקר בכתובת www.microsoft.com/worldwide).

         3. מחוץ לארצות הברית, קנדה, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה.  אם רכשת את התוכנה מחוץ לארצות הברית, קנדה, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה, פנה לנציגות Microsoft הפועלת במדינתך. (בקר בכתובת www.microsoft.com/worldwide).

(ז)     אין חיובים נוספים.  האחריות המוגבלת מספקת את האחריות והחיובים הישירים היחידים המוענקים על-ידי Microsoft.  Microsoft לא תספק כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים אחרים.  עד למידה המותרת על-פי החוק החל, Microsoft מסירה מעצמה כל חיוב מכללא להתאמה למטרה מסחרית או כללית, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה.  אם החוק המקומי מעניק לך אחריות, חיובים או תנאים מכללא, על אף החרגה זו, התרופות המוענקות לך מתוארות בסעיף 'תרופות להפרת אחריות או חיוב' לעיל, עד למידה המותרת על-ידי החוק המקומי.

(ח)    .הגבלה על נזקים והחרגת נזקים עבור הפרת אחריות וחיובים.  סעיף 'הגבלה על נזקים והחרגת נזקים' לעיל חל על הפרת אחריות מוגבלת זו.

         כתב אחריות זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה.  ייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות המשתנות מארץ לארץ.

 

2. תנאי רשיון OEM

תנאי רשיון אלה הם הסכם בינך לבין יצרן ההתקן המפיץ את התוכנה עם ההתקן, או עם מתקין התוכנה המפיץ את התוכנה עם ההסכם.  יש לקרוא אותם.  הם חלים על התוכנה שמצורפת לתנאי רשיון אלה, הכוללת את אמצעי האחסון (המדיה) שבו קיבלת אותה, אם קיים.  תנאי רשיון מודפסים, העשויים להתלוות לתוכנה, מחליפים את התנאים של כל רשיון המוצג על המסך.  התנאים חלים גם על כל אחד מהפריטים הבאים של Microsoft:

            ·           עדכונים,

            ·           תוספות,

            ·           שירותים מבוססי אינטרנט, וכן

            ·           שירותי תמיכה,

עבור תוכנה זו, אלא אם נלווים תנאים אחרים לפריטים אלה.  במקרה זה, התנאים הללו יחולו.  אם קיבלת עדכונים או תוספות ישירות מ- Microsoft, תנאים אלה יחולו, למעט העובדה ש- Microsoft, ולא היצרן או המתקין, מספקת לך את הרשיון עבורם.

בכך שאתה משתמש בתוכנה, אתה מסכים לתנאים אלה.  אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש בתוכנה. במקום זאת, פנה אל היצרן או אל המתקין כדי לברר את מדיניות ההחזרות שלהם לצורך קבלת החזר כספי או זיכוי.

כפי שמתואר להלן, שימוש בתוכנה מהווה גם הסכמה להעברת פרטי מחשב סטנדרטיים מסוימים במהלך ההפעלה, האימות ועבור שירותים מבוססי אינטרנט.

אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה, הזכויות שלך מתוארות להלן עבור כל רשיון שאתה רוכש.

 

1.      סקירה כללית.  תנאי רשיון אלה מתירים התקנה ושימוש בעותק אחד של התוכנה בהתקן אחד, בצד זכויות אחרות, כולן כפי שמתואר להלן.

2.      התקנה וזכויות שימוש.  רשיון התוכנה מוקצה לצמיתות להתקן עמו רכשת את התוכנה.  התקן זה הוא "ההתקן המורשה".  מחיצת חומרה או להב נחשבים להתקן נפרד.

            א.         התקן מורשה.  אתה רשאי להתקין עותק אחד של התוכנה בהתקן המורשה.

            ב.         הפרדת רכיבים.  רכיבי התוכנה מורשים כיחידה אחת.  אינך רשאי להפריד בין הרכיבים ולהתקינם בהתקנים שונים.

3.      דרישות רישוי נוספות ו/או זכויות שימוש נוספות.

א.      גישה מרחוק.  המשתמש הראשי היחיד בהתקן המורשה רשאי לגשת לתוכנה ולהשתמש בה מרחוק באמצעות כל התקן אחר.  אתה רשאי להתיר למשתמשים אחרים לגשת לתוכנה כדי לספק לך שירותי תמיכה.  לא דרוש לך רשיון נוסף לצורך פעולה זו.  אף אדם אחר אינו רשאי להשתמש בתוכנה במסגרת אותו רשיון ובאותו זמן לכל תכלית אחרת.

ב.      פריטי מדיה ותבניות.  אתה רשאי להעתיק תמונות, פריטי אוסף תמונות, הנפשות, צלילים, קטעי מוסיקה, צורות, סרטוני וידאו ותבניות המסופקים עם התוכנה ומזוהים למטרה זו, וכן להשתמש בפריטים אלה במסמכים ובפרויקטים שתיצור.  אתה רשאי להפיץ מסמכים ופרויקטים אלה למטרות שאינן מסחריות.  אם ברצונך להשתמש בפריטי מדיה או בתבניות אלה למטרה כלשהי אחרת, עבור אל www.microsoft.com/permission כדי לבדוק אם שימוש מעין זה מותר.

ג.      רכיבי גופנים.  בשעה שהתוכנה פועלת, אתה רשאי להשתמש בגופני התוכנה כדי להציג ולהדפיס תוכן.  אתה רשאי לבצע את הפעולות הבאות בלבד:

·        להטביע גופנים בתוכן כפי שמתירות הגבלות ההטבעה של הגופנים, וכן

·        להוריד גופנים באופן זמני למדפסת או להתקן פלט אחרת, כדי לסייע בהדפסת תוכן.

ד.      איגוד (Multiplexing).  רכיבי חומרה או תוכנה שבהם אתה משתמש כדי

·        לצבור חיבורים או כדי

·        להפחית את מספר ההתקנים או המשתמשים המבצעים גישה ישירה לתוכנה או משתמשים בה

         (מצב זה נקרא לעתים "איגוד" (multiplexing) או "צבירה" (pooling)), אינם מפחיתים את מספר רישיונות גישת הלקוח הדרושים לך.

         ה.            ניסיון והמרה.  ייתכן שחלק מהתוכנה או כולה יינתנו ברשיון לצורך ניסיון.  ההרשאות לשימוש בתוכנה לניסיון מוגבלות לתקופת הניסיון.  התוכנה לניסיון ומשך תקופת הניסיון מוצגים במהלך ההפעלה.  ייתכן שתהיה לך אפשרות להמיר את זכויות הניסיון לזכויות מנוי או לזכויות קבועות.  אפשרויות להמרה יוצגו בפניך במועד התפוגה של תקופת הניסיון.  לאחר מועד התפוגה של תקופת ניסיון ללא ביצוע המרה, מרבית התכונות של התוכנה לניסיון יחדלו לפעול.  בשלב זה, תוכל להמשיך לפתוח, להציג ולהדפיס מסמכים שיצרת באמצעות התוכנה לניסיון.

ו.       קדם-הפעלה.  אם רכשת מהדורה שאינה Microsoft Office Ultimate 2007, ייתכן שיינתן לך רשיון להשתמש בחלק מהפונקציונליות עד להפעלת התוכנה בלבד או עד לסיום פרק הזמן שהומלץ לביצוע הפעלה, המוקדם מבין השניים.

ז.      מהדורת זכויות לשימוש ביתי.  אם ניתן לך רשיון במהדורות 'זכויות לשימוש ביתי', עליך לעשות את עיקר השימוש בהתקן המורשה בתוך ביתך.

ח.     כלי פיתוח.  ייתכן שהתוכנה כוללת את Microsoft Visual Studio Tools for Applications או כלי פיתוח אחרים.  אתה רשאי להשתמש בכלי פיתוח הכלולים בתוכנה אך ורק לצורך תכנון, פיתוח בדיקה והדגמה של תוכנות מתוצרתך ולצורך שימוש בתוכנות אלה.

ט.     בחירת גרסת שפה.  אם יצרן המחשב מספק לך אפשרות בחירה חד-פעמית בין גירסאות שפה, אתה רשאי להשתמש אך ורק בגירסת שפה האחת שבחרת.  אם יצרן המחשב מספק לך אפשרות בחירה חד-פעמית בין גירסאות שפה, אתה רשאי להשתמש אך ורק בשפה האחת שבחרת.  "MLP" הם ראשי תיבות של "ערכה מרובת-שפות" (Multi-language Pack).  "LIP" הם ראשי תיבות של "ערכת ממשק שפות" (Language Interface Pack).  ערכות MLP ו- LIP מציעות תמיכה בגירסאות שפה נוספות של התוכנה.  ערכות MLP ו- LIP הן חלק מהתוכנה ולא ניתן להשתמש בהן בנפרד.

4.      חובת הפעלה.  הפעלה משייכת את השימוש בתוכנה להתקן ספציפי.  במהלך ההפעלה, התוכנה תשלח ל- Microsoft מידע אודות התוכנה ואודות ההתקן.  מידע זה כולל את הגרסה, השפה ומזהה המוצר של התוכנה, כתובת פרוטוקול האינטרנט של ההתקן ומידע שנגזר מתצורת החומרה של ההתקן.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx.  בכך שאתה משתמש בתוכנה זו, אתה מסכים להעברת מידע זה.  לפני ביצוע הפעלה, אתה רשאי להשתמש בגירסת התוכנה שמותקנת במהלך תהליך ההתקנה.  לאחר תפוגת פרק הזמן שהומלץ לביצוע הפעלה, ההרשאות לשימוש בתוכנה יהיו מוגבלות עד להפעלת התוכנה.  הדבר נועד כדי למנוע שימוש לא מורשה.  לא תהיה לך אפשרות להמשיך להשתמש בתוכנה לאחר סיום פרק זמן זה, אך לא תבצע הפעלה של התוכנה.  אם ההתקן מחובר לאינטרנט, ייתכן שהתוכנה תתחבר ל- Microsoft באופן אוטומטי לצורך הפעלה.  תוכל לבצע הפעלה של התוכנה באמצעות האינטרנט או בטלפון; ייתכן שיחולו חיובים על השימוש בשירותי האינטרנט או הטלפון.  ייתכן ששינויים מסוימים שתבצע ברכיבי המחשב או בתוכנה יחייבו אותך לבצע הפעלה חוזרת של התוכנה.  התוכנה תזכיר לך לבצע הפעלה, עד שתעשה זאת.  אם היצרן או המתקין ביצעו הפעלה של התוכנה עבורך, ייתכן שלא תתבקש לבצע הפעלה של התוכנה בפעם הראשונה שתשתמש בה.

5.      אימות.

א.      מעת לעת, התוכנה תעדכן את תכונת האימות של התוכנה או תציג דרישה להורדת תכונה זו.  אימות מוודא שהתוכנה הופעלה ומורשית כחוק.  אימות מאפשר לך גם להשתמש בתכונות מסוימות של התוכנה או לקבל הטבות נוספות.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.

ב.      במהלך בדיקת אימות, התוכנה תשלח ל- Microsoft מידע אודות התוכנה.  מידע זה כולל את גרסת התוכנה ואת מפתח המוצר.  Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר.  בכך שאתה משתמש בתוכנה זו, אתה מסכים להעברת מידע זה.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.

ג.      אם התוכנה אינה מורשית כחוק, הדבר עלול להשפיע על הפונקציונליות של התוכנה.  לדוגמה, תצטרך להפעיל מחדש את התוכנה, או תקבל תזכורות לרכוש עותק מורשה כחוק של התוכנה, או שלא תקבל עדכונים, שדרוגים או שירותים מסוימים מ- Microsoft.

         ד. ניתן לקבל עדכונים או שדרוגים עבור התוכנה אך ורק מ- Microsoft או ממקורות מוסמכים.  לקבלת מידע נוסף אודות קבלת עדכונים ממקורות מוסמכים, בקר בכתובת www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.

6.      שירותים מבוססי אינטרנט.  Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה.  Microsoft רשאית לשנות או לבטל שירותים אלה בכל עת.

א.    הסכמה לשירותים מבוססי אינטרנט.  תכונות התוכנה המתוארות להלן מתחברות אל Microsoft או אל מערכות מחשבים של ספק שירות באמצעות האינטרנט.  בחלק מהמקרים לא תוצג לך הודעה מיוחדת בעת ההתחברות.  אלא אם כן צוין אחרת, תוכל לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן.  לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, בקר בכתובת www.office.microsoft.com/en-us/FX010986541033.aspx.  בכך שאתה משתמש בתכונות אלה, אתה מסכים להעברת מידע זה.  Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או כדי ליצור עמך קשר.

       פרטי מחשב.  התכונות הבאות משתמשות בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של ההתקן שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה כדי לתת לך אפשרות גישה לשירותים מבוססי אינטרנט.

·      תכונות Web Content.  באמצעות תכונות הכלולות בתוכנה ניתן לאחזר תוכן קשור מ- Microsoft ולהציגו לך.  דוגמאות לתכונות אלה הן אוסף התמונות, תבניות, הדרכה מקוונת, סיוע מקוון ו- Appshelp.  תוכל לבחור שלא להשתמש בתכונות תוכן אינטרנט אלה.

·      אישורים דיגיטליים.  התוכנה משתמשת באישורים דיגיטליים.  אישורים דיגיטליים אלה משמשים לאישור הזהות של משתמש אינטרנט על-ידי שליחת מידע מוצפן באמצעות תקן x.509.  ניתן גם להשתמש באישורים אלה כדי לחתום באופן דיגיטלי על קבצים ועל פקודות מאקרו, לצורך אימות השלמות והמקור של תכני הקובץ.  התוכנה מאחזרת אישורים ומעדכנת את רשימות ביטול האישורים, תוך שימוש באינטרנט כאשר זמין.

·      ניהול זכויות מידע.  התוכנה מכילה תכונה המאפשרת לך ליצור תוכן שאינו ניתן להדפסה, להעתקה או לשליחה לאחרים ללא הרשאתך.  ייתכן שתצטרך להתחבר לשרתים של Microsoft כדי להשתמש בתכונה זו בפעם הראשונה.  פעם בשנה, ייתכן שתצטרך להתחבר מחדש לשרתים של Microsoft כדי לעדכן את התכונה.  לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.microsoft.com/en-us/assistance/HA010397891033.aspx.  תוכל לבחור שלא להשתמש בתכונה זו.

·      תוכנות ושירותים של Groove.  אם התוכנה כוללת את Microsoft Office Groove (להלן “Groove”), Groove יאפשר לך לקיים תקשורת עם אחרים באופן ישיר באינטרנט.  אם אינך מחובר לאינטרנט, מסרי התקשורת שלך יוצפנו ויישלחו באמצעות השרתים של Microsoft לצורך מסירה במועד מאוחר יותר.  לא תוכל לבטל שירות זה.

       בעת השימוש ב- Groove, מידע מסוים אודות חשבון Groove ואודות המחשב נחשף בפני אנשי הקשר שלך.  לדוגמה, אם תבצע את הפעולות הבאות:

-     הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר,

-     ייבוא חשבון המשתמש שלך להתקן חדש,

-     עדכון המידע ב- "identity contact" או

-     שליחת הזמנה של סביבת עבודה של Groove באמצעות URL המפנה לקובץ ההזמנה,

       ייתכן שמידע אודותיך או אודות ההתקנים שלך יישלח לאנשים הקשר.  אם תגדיר את Groove להשתמש בשרתים של Microsoft, שרתים אלה יאספו מידע אודות המחשבים ואודות חשבונות של משתמשים.

       לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות של Microsoft Office Groove 2007 בכתובת www.office.microsoft.com/en-us/products/FX101153391033.aspx.

ב.    שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט.  אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה באופן שעשוי לפגוע בהם או לשבש את השימוש בשירותים אלה על-ידי אנשים אחרים.  אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה כדי לנסות להשיג גישה לא מורשית ליעדים כלשהם, כגון שירות, נתונים, חשבון או רשת, בכל אמצעי שהוא.

7.      היקף הרשיון.  ניתן לך רשיון להשתמש בתוכנה, אך התוכנה אינה נמכרת לך.  הסכם זה מעניק לך זכויות מסוימות לשימוש בתוכנה בלבד.  היצרן או המתקין ו- Microsoft שומרים לעצמם את כל הזכויות האחרות.  פרט למקרה שבו החוק החל מעניק לך זכויות נוספות, בניגוד למגבלה זו, אתה רשאי להשתמש בתוכנה רק כפי שהותר במפורש במסגרת הסכם זה.  בכך, עליך לפעול בהתאם למגבלות טכניות שבתוכנה, המאפשרות לך להשתמש בה בדרכים מסוימות בלבד.  לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של התוכנה.  אינך רשאי:

-     לעקוף את המגבלות הטכניות של התוכנה;

-     לבצע בתוכנה הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, מלבד ורק במידה המותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף ההגבלה כאמור.

-     ליצור מספר גדול יותר של עותקים מהמספר שצוין בהסכם זה, או המותר על-ידי החוק החל, על אף ההגבלה כאמור;

-     לפרסם את התוכנה לאחרים לצורך העתקה;

-     להשתמש בתוכנה בכל דרך המנוגדת לחוק;

-     להשכיר את התוכנה, להחכירה או להשאילה; או

-     להשתמש בתוכנה להענקת שירותים מסחריים לאירוח תוכנות.

8.      עותק גיבוי.  אתה רשאי ליצור עותק גיבוי אחד של מדיית התוכנה.  אתה רשאי להשתמש בעותק גיבוי זה להתקנה מחדש של התוכנה בלבד.

9.      תיעוד.  כל אדם בעל יכולת גישה חוקית למחשב או לרשת הפנימית שלך רשאי להעתיק את התיעוד ולהשתמש בו למטרות פנימיות לצורך עיון.

10.    תוכנה שאינה מיועדת למכירה חוזרת.  אינך רשאי למכור תוכנה המסומנת כ"לא להפצה" ("Not for Resale") או "NFR".

11.    שדרוג או המרה.  כדי לשדרג או להמיר תוכנה, עליך להיות תחילה בעל רשיון עבור התוכנה הזכאי לשדרוג או להמרה.  לאחר שדרוג או המרה, הסכם זה מחליף את מקומו של ההסכם לתוכנה ממנה בצעת שדרוג או המרה.  לאחר שדרוג או המרה, אינך רשאי עוד להשתמש בגירסה הקודמת של התוכנה ממנה בצעת שדרוג או המרה.

12.    הוכחת רשיון.

א.    הוכחת רשיון.   אם רכשת את התוכנה בהתקן או על-גבי דיסק או מדיה אחרת, מדבקת תעודת מקוריות של Microsoft יחד עם עותק מקורי של התוכנה מזהים תוכנה מורשית.  כדי שמדבקה זו תהיה תקפה, עליה להיות מודבקת להתקן או להופיע על האריזה של היצרן או של המתקין.  אם קיבלת את התווית באופן נפרד, היא אינה תקפה. עליך לשמור את המדבקה על ההתקן או על האריזה כדי להוכיח שאתה מורשה להשתמש בתוכנה. 

ב.    כדי לזהות תוכנה מקורית של Microsoft, בקר בכתובת www.howtotell.com.

13.    העברה לצד שלישי.  אתה רשאי להעביר את התוכנה ישירות לצד שלישי אך ורק ביחד עם ההתקן המורשה, מדבקת תעודת המקוריות והסכם זה.  לפני ההעברה, הצד השלישי צריך להסכים לכך שהסכם זה חל על העברת התוכנה ועל השימוש בה.  אינך ראשי לשמור לעצמך עותקים כלשהם של התוכנה.

 

14.    הגבלות ייצוא.  התוכנה כפופה לחוקי הייצוא ותקנות הייצוא של ארצות הברית.  עליך לקיים את כל חוקי הייצוא והתקנות, המקומיים והבינלאומיים, החלים על התוכנה.  חוקים אלה כוללים הגבלות על יעדים, משתמשי קצה ושימושי קצה.  לקבלת מידע נוסף, ראה www.microsoft.com/exporting.

15.    שירותי תמיכה.  לגבי התוכנה באופן כללי, פנה אל היצרן או אל המתקין כדי לקבל את אפשרויות התמיכה.  היעזר במספר של התמיכה המצורף לתוכנה.  עבור עדכונים ותוספות שהתקבלו ישירות מ- Microsoft, Microsoft מספקת תמיכה כפי שמוסבר בכתובת www.support.microsoft.com/common/international.aspx.

16.    הסכם ממצה.  הסכם זה (כולל כתב האחריות להלן), כל נספח או שינוי הכלולים עם התוכנה והתנאים החלים על תוספות, עדכונים, שירותים מבוססי אינטרנט ושירותי תמיכה שבהם אתה משתמש, הוא מלוא ההסכם בהקשר עם התוכנה ועם שירותי התמיכה.

17.    החוק החל.

א.    ארצות הברית.  אם רכשת את התוכנה בארצות הברית, חוקי מדינת וושינגטון יחולו על דרך פרשנות ההסכם ועל טענות בנוגע להפרתו, ללא דיני ברירת הדין שלה.  כל הטענות האחרות, כולל טענות הקשורות לחוקי הגנת הצרכן, לחוקי תחרות לא הוגנת ונזיקין, יהיו כפופות לחוקי המדינה בה אתה מתגורר.

ב.    מחוץ לארצות הברית.  אם רכשת את התוכנה בכל מדינה אחרת, החוקים של אותה מדינה יחולו.

18.    תוקף משפטי.  הסכם זה מתאר זכויות משפטיות מסוימות.  ייתכן שיש לך זכויות נוספות במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר.  ייתכן גם שיש לך זכויות הקשורות לצד שלישי שממנו רכשת את התוכנה.  הסכם זה אינו משנה את הזכויות המוקנות לך במסגרת חוקי המדינה או הארץ שבה אתה גר, אם חוקים אלה אינם מתירים זאת.

19.    הגבלות על נזקים והחרגת נזקים.  למעט החזרים שעשויים לספק היצרן או המתקין, לא תוכל לקבל פיצוי בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים ונזקים מיוחדים, עקיפים או מקריים.

            הגבלה זו חלה על

-     כל נושא בהקשר עם התוכנה, השירותים, התוכן (כולל קוד) באתרי אינטרנט של צד שלישי, או תוכניות של צד שלישי, וכן

-     טענות להפרת החוזה, להפרת האחריות, ערבות או התניה, אחריות קפידה, רשלנות, או כל עוולה אחרת, עד למידה המותרת על פי החוק החל.

            ההגבלה חלה אפילו אם

-     תיקון, החלפה או פיצוי כספי תמורת התוכנה אינם מעניקים פיצוי מלא עבור אובדן מכל סוג שהוא, או

-     הגבלה זו חלה אפילו אם היצרן או המתקין, או Microsoft ידעו, או היו אמורים לדעת, על אפשרות להתרחשות נזקים כאלה.

         חלק מהמדינות אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלות או ההחרגות המפורטות לעיל אינן חלות עליך.  ייתכן גם שהן אינן חלות עליך מאחר שהמדינה שבה אתה גר אינה מתירה החרגה או הגבלה של נזקים מקריים, תוצאתיים או אחרים.

 

אחריות מוגבלת

(א)   אחריות מוגבלת.  אם תפעל בהתאם להוראות, התוכנה תפעל באופן מהותי בהתאם למתואר בחומרים הנלווים של Microsoft הכלולים בתוכנה, או מצורפים אליה.

(ב)   תקופת אחריות; מקבל האחריות; משך אחריות מכללא.  האחריות המוגבלת חלה על התוכנה למשך 90 יום לאחר רכישתה על-ידי המשתמש הראשון.  אם תקבל תוספות, עדכונים או תוכנה חלופית במהלך 90 יום אלה, האחריות עליהם תחול למשך התקופה שנותרה, או למשך 30 יום, הארוך מבין השניים.  אם העברת את התוכנה, יתרת תקופת האחריות תחול על מקבל התוכנה.

       עד למידה המותרת על-פי החוק, כל אחריות, תנאי או חיוב מכללא, תהיה בתוקף רק בתקופת האחריות המוגבלת.  חלק מהמדינות אינן מאפשרות להגביל את משך תקופת האחריות מכללא, כך שייתכן שהגבלות אלה אינן חלות עליך.  ייתכן גם שהן אינן חלות עליך מאחר שחלק מהמדינות אינן מאפשרות הגבלות על משך תקןפתם של האחריות, התנאים או החיובים מכללא.

(ג)   הסרת אחריות.  כתב אחריות זה אינו חל על בעיות שנגרמו מפעולות שביצעת (או פעולות שנכשלת בביצוען), מפעולות של אנשים אחרים או מאירועים שאינם בשליטתם הסבירה של היצרן או המתקין, או Microsoft.

(ד)   תרופה להפרת אחריות או חיוב.  היצרן או המתקין, לפי בחירתם, (I) יתקנו או יחליפו את התוכנה ללא חיוב, או (II) יספקו החזר כספי לפי הסכום ששילמת עבור המוצר, אם בכלל. היצרן או המתקין עשויים גם לתקן או להחליף תוספות, עדכונים ותוכנה חלופית, או לספק החזר כספי לפי הסכום ששילמת עבורם, אם בכלל. פנה אל היצרן או אל המתקין לבירור המדיניות שלהם.  אלה הן התרופות הבלעדיות המוקנות לך בעבור הפרת האחריות המוגבלת.

(ה)  זכויות הצרכן אינן מושפעות.  ייתכן שהחוקים המקומיים מעניקים לך זכויות צרכן נוספות, שאינן ניתנות לשינוי על-ידי הסכם זה.

(ו)    נוהלי אחריות.  פנה אל היצרן או אל המתקין כדי לברר את אופן קבלת השירות באחריות עבור התוכנה.  לקבלת החזר כספי, עליך לציית למדיניות ההחזרות של היצרן או של המתקין.

(ז)   אין חיובים נוספים.  האחריות המוגבלת מספקת את האחריות והחיובים הישירים היחידים המוענקים על-ידי היצרן או המתקין, או Microsoft.  היצרן או המתקין ו- Microsoft לא יספקו כל אחריות, חיובים או תנאים מפורשים אחרים.  עד למידה המותרת על-פי החוק החל, היצרן או המתקין ו- Microsoft מסירים מעצמם כל חיוב מכללא להתאמה למטרה מסחרית או כללית, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה.  אם החוק המקומי מעניק לך אחריות, חיובים או תנאים מכללא, על אף החרגה זו, התרופות המוענקות לך מתוארות בסעיף 'תרופות להפרת אחריות או חיוב' לעיל, עד למידה המותרת על-ידי החוק המקומי.

(ח). הגבלה על נזקים והחרגת נזקים עבור הפרת אחריות וחיובים.  סעיף 'הגבלה על נזקים והחרגת נזקים' לעיל חל על הפרת אחריות מוגבלת זו.

       כתב אחריות זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות, המשתנות ממדינה למדינה.  ייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות המשתנות מארץ לארץ.